29 Φεβρουαρίου 2024
microscope heads
microscope heads

Πριν μια εβδομάδα περίπου παραλάβαμε αυτόν το ST5000LM000 5ΤΒ με προβληματικές κεφαλές. Δύσκολη περίπτωση αφενός λόγο των δέκα κεφαλών που έχει, αφετέρου η πολυπλοκότητα που ακολουθεί στο λογισμικό του.
Χρειαστήκαμε περίπου έξι ημέρες για να αναγνώσουμε τα δεδομένα μιας και ο δίσκος του πελάτη ήταν γεμάτος.
Η διαδικασία της ανάκτησης χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες και έχουν ως εξής. αφού έγινε ο τεχνικός έλεγχος και διαπιστώθηκε το πρόβλημα με τις κεφαλές, ελέγχθηκε η επιφάνεια και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κάποιο θέμα. Στη συνέχεια, και αφού βρήκαμε συμβατό δότη, έγινε η αλλαγή των κεφαλών. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το "λογισμικό" του δίσκου όπου είναι το ποιο δύσκολο και το κομμάτι με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που πρέπει να υπάρχει. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με την ανάγνωση της επιφάνειας και την αποθήκευση των αρχείων, όπου είναι και το ποιο χρονοβόρο.
Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι που ακούω συχνά ως αποδέκτης των ανθρώπων που χρειάζονται ανάκτηση. Ακούω συχνά ότι είναι κάτι εύκολο, ένας φίλος μου έχει αλλάξει κεφαλές και πήρε τα δεδομένα, άλλος τον έβαλε στη κατάψυξη δυο μέρες και μετά έπαιξε, αυτός ξέρει από υπολογιστές και θα μου το φτιάξει και άλλα. Θέλω να σταθώ στο κομμάτι της πληροφορίας. πλέον η γνώση είναι εύκολη να τη βρεις από το διαδίκτυο. Το θέμα είναι αν μπορείς να την αξιολογήσεις, να τη διαχειριστείς και τέλος αν διαθέτεις το υπόβαθρο να το υποστηρίξεις. Πολλές φορές βλέποντας ή διαβάζοντας κάτι στο διαδίκτυο επιχειρούμε να το κάνουμε και εμείς όπου πολλές φορές έχεις κακές συνέπειες και η ανάκτηση δεδομένων να είναι πλέον αδύνατη. Όπως λέει το ρητό η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια!
Για ανάκτηση δεδομένων εμπιστευτείτε την Enterdata.

Επιστροφή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ