04 Ιανουαρίου 2022

Ανάκτηση δεδομένων με φυσικό τρόπο, είναι η διαδικασία στην οποία, χρήσιμες πληροφορίες - δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν από διάφορα μη αναγνώσιμα μέσα. Όταν χάνουμε δεδομένα τα οποία είναι σημαντικά για τη δουλειά μας, μπορεί να είναι πολύ πιο οικονομικό και αποτελεσματικό να εφαρμοστεί φυσική ανάκτηση δεδομένων για την επαναφορά τους, από το να τα δημιουργήσουμε πάλι από την αρχή.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που χάθηκαν δεν μπορούν να αναπαραχθούν, για παράδειγμα αποτελέσματα από μια μελέτη ή υπολογισμούς που αποκτήθηκαν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ειδικοί ανάκτησης φυσικών δεδομένων μπορεί να είναι η σωτηρία από την δύσκολη αυτή κατάσταση.

Η ανάκτηση πληροφοριών από κατεστραμμένο υλικό μπορεί να γίνει με την χρήση διάφορων τεχνικών. Μια μέθοδος ανάκτησης φυσικών δεδομένων είναι η επισκευή του υλικού στο οποίο είναι τοποθετημένα μέσα τα δεδομένα. Ένα παράδειγμα αυτού του τύπου ανάκτησης είναι η αφαίρεση κατεστραμμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από μια πλακέτα και η φυσική αντικατάσταση ή η επισκευή τους με ειδικά εξαρτήματα ή άλλες μεθόδους υψηλής τεχνικής.

Σε περίπτωση που τα μέσα που αποθηκεύουν τα δεδομένα σας έχουν καταστραφεί, όπως αποτυχημένες κεφαλές εγγραφής ανάγνωσης σε έναν σκληρό δίσκο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να ανακτηθούν με την αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων του σκληρού δίσκου ή την ολοκληρωτική ανακατασκευή του. Δηλαδή φέρνουμε το δίσκο σε μια υποτυπώδη λειτουργία ώστε να δουλέψει εργαστηριακά και να αναγνώσουμε την επιφάνειά του. Ο δίσκος παύει να είναι λειτουργικός.

Μετά την επισκευή του δίσκου, η εταιρεία ανάκτησης φυσικών δεδομένων η ο τεχνικός που το έχει αναλάβει, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εξειδικευμένη διαδικασία απεικόνισης δίσκου για να ανακτήσει κάθε χρησιμοποιήσιμο bit από την επιφάνεια του δίσκου σας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιεί λογισμικό το οποίο, με κάποιο λάθος χειρισμό, θα προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στη μονάδα και γι' αυτό θα
πρέπει να επιχειρείται μόνο από επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες έχουν τις δεξιότητες, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να διασφαλίσουν ότι η ανάκτηση των φυσικών δεδομένων σας θα γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας , με όλα σας τα δεδομένα ξανά διαθέσιμα προς επεξεργασία. Για ανάκτηση δεδομένων εμπιστευτείτε την Enterdata.

Επιστροφή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ