08 Μαρτίου 2019

Καμιά φορά όσο προσεκτικοί και αν είμαστε, με τα δεδομένα, μας προκύπτουν καταστάσεις που δεν μπορούν να προβλεφτούν. Έφτασε λοιπόν στο εργαστήριο μας ένας δίσκος από server ξενοδοχείου όπου μετά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έγιναν, το computer room πλημμύρησε αχρηστεύοντας όλο το τεχνολογικό εξοπλισμό που υπήρχε εκεί, συνεπώς και τους δίσκους με τα πολύτιμα δεδομένα της εταιρίας. Ο δίσκος ήταν καλυμμένος από νερά και λάσπες. Χρησιμοποιώντας τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που διαθέτουμε, η εταιρία μας ανέκτησε το 100% των δεδομένων. Ανακτήσαμε τη βάση δεδομένων του προγράμματος και ότι άλλο ζητήθηκε στο ακέραιο. Ευχαριστούμε το Bali Star Hotel για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε.

Επιστροφή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ